Škola podporovaná Projektom INFOVEK č. 1040
Školský rok : 2016/2017

Triedy
Učitelia
Učebne
Súhrnné rozvrhy

Trieda: I.


12345678
08:00 - 08:4508:55 - 09:4009:50 - 10:3510:45 - 11:3012:00 - 12:4512:50 - 13:3513:45 - 14:3014:40 - 15:25
Pondelok BIO
Helena Martosyová
chem
TSV
Chlapci
Milan Bukoven
tel1
TSV
Dievčatá
Andrea Hančinová
tel2
NEJ
Viera Menčíková
SJL
Michaela Dobrotková
MAT
Martina Brusnická
ANJ
Nikolett Čudaiová


Utorok DEJ
Ľuboslava Hrešková
GEO
Andrea Hančinová
ENV
Andrea Hančinová
FYZ
Žofia Csongrádyová
fyz
NEJ
Viera Menčíková
MAT
Martina Brusnická

Streda SJL
Michaela Dobrotková
TSV
Chlapci
Milan Bukoven
tel1
TSV
Dievčatá
Andrea Hančinová
tel2
RED
Ľuboslava Hrešková
MAT
Martina Brusnická
ETV
etv
Michaela Dobrotková
I.
NAV
nav
Ľuboslava Hrešková
chem
ANJ
Nikolett Čudaiová
CHEM
Martina Brusnická
chem

Štvrtok ANJ
Nikolett Čudaiová
NEJ
Viera Menčíková
DEJ
Ľuboslava Hrešková
SVF
Ľuboslava Hrešková
UMK
Michaela Dobrotková
MAT
Martina Brusnická


Piatok NEJ
Viera Menčíková
CHEM
Martina Brusnická
chem
SJL
Michaela Dobrotková
ANJ
Nikolett Čudaiová
BIO
Helena Martosyová
chem
INF
Ľuboslava Hrešková
inf


Nasl.strana

Triedy  Učitelia  Učebne  Súhrnný rozvrh tried  Súhrnný rozvrh učiteľov  Súhrnný rozvrh učební 

Posledná zmena: 10. 11. 2016 14:03:15
http://www.aScTimeTables.com