Škola podporovaná Projektom INFOVEK č. 1040
Školský rok : 2017/2018

Triedy
Učitelia
Učebne
Súhrnné rozvrhy
Flash version

Trieda: III.


12345678
08:00 - 08:4508:55 - 09:4009:50 - 10:3510:45 - 11:3012:00 - 12:4512:50 - 13:3513:45 - 14:3014:40 - 15:25
Pondelok SJL
Silvia Gregor
FYZ
Kristián Šoóky
fyz
BIO
Helena Martosyová
chem
NEJ
nej
Viera Menčíková
III.
TSV
ruj
Ľuboslava Hrešková
tel1
INF
nej
Ľuboslava Hrešková
inf
RUJ
ruj
Viera Menčíková
III.
SJL
Silvia Gregor


Utorok ANJ
Nikolett Čudaiová
DEJ
Ľuboslava Hrešková
OBN
Ľuboslava Hrešková
MAT
Gabriel Filakovský
MUV
Ľuboslava Hrešková
TSV
nej
Milan Bukoven
tel1
RUJ
ruj
Viera Menčíková
III.
NEJ
nej
Viera Menčíková
III.


Streda ANJ
Nikolett Čudaiová
TSV
nej
Milan Bukoven
tel1
RUJ
ruj
Viera Menčíková
III.
DEJ
Ľuboslava Hrešková
CHEM
Mária Tóthová
chem
OBN
Ľuboslava Hrešková
GEO
Andrea Hančinová
 
RUJ
ruj
Viera Menčíková
III.

Štvrtok
NEJ
nej
Viera Menčíková
III.
INF
ruj
Ľuboslava Hrešková
inf
NEJ
nej
Viera Menčíková
III.
TSV
ruj
Ľuboslava Hrešková
tel1
ANJ
Nikolett Čudaiová
SJL
Silvia Gregor
SJL
Silvia Gregor
MAT
Gabriel Filakovský


Piatok BIO
Helena Martosyová
chem
MAT
Gabriel Filakovský
MAT
Gabriel Filakovský
ANJ
Nikolett Čudaiová
DEJ
Ľuboslava Hrešková
GEO
Andrea Hančinová


Nasl.strana

Triedy  Učitelia  Učebne  Súhrnný rozvrh tried  Súhrnný rozvrh učiteľov  Súhrnný rozvrh učební 

Posledná zmena: 20. 9. 2017 16:17:59
http://www.aScTimeTables.com